Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Почетак примене Закона о опшем управном поступку

MDULSМинистарство државне управе и локалне самоуправе, у процесу спровођења реформе јавне управе, креће се у правцу орјентисаности управе ка грађанима, а снажан механизам промена, односно трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде је и нови Закон о општем управном поступку, који је усвојен у Народној Скупштини дана 29. фебруара 2016. године. Закон је ступио на снагу 9. марта 2016. године, а примењиваће се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба које прописују обавезе органа да бесплатно размењују податаке из службених евиденција (чл. 9, 103. и 207.), које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у циљу ефикасне примене Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), односно одредаба члана 9. 103. и 207. УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКРС“, БР. 18/16) КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА РАЗМЕНА ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА.

Овим путем желимо да грађане информишемо о почетку примене одредаба Закона о општем управном поступку, да би на тај начин грађани били благовремено и потпуно обавештени о обавези поступања службених лица.

УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКРС“, БР. 18/16) КОЈИМА ЈЕ РЕГУЛИСАНА РАЗМЕНА ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

Начелник ОУ Алексинац

Дејан Милошевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here