Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Алексинац објавила је три јавна позива у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања дефинисаним Локалним акционим планом запошљавања за 2022. годину. У питању су субвенције за самозапошљавање, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и јавни радови.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са евиденције НСЗ-а који имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара, односно 330.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради остваривања радње, задруге или другох облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.05.2022. године
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са територије општине Алексинац ради запошљавања незапослених лица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Службе Алексинац са пребивалиштем на територији општине Алексинац. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе и износи 250.000 динара по лицу, односно 3000.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.08.2022. године.
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе који се воде на евиденцији НСЗ Филијала Ниш служба Алексинац, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац-извођач јавног рада са територије општине Алексинац, кога одређује НСЗ на основу јавног конкурса.
Последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 04.05.2022. године.
Детаљне информације о јавним позивима заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање https://www.nsz.gov.rs/.../javni-konkursi--aleksinac/8746..., у локалној филијали НСЗ-а или путем телефона 018/806-170.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here