Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

288639677 7932245396810560 254766525374879802 n
Данас је у сали Скупштине општине Алексинац, одржана 19. седница Скупштине општине Алексинац. Пред одборницима нашло се 36 тачака дневног реда.
Рад по тачкама дневног реда започео је првом тачком и то Разматрањем Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2021.годину са извештајем Комисије за статут и прописе, Комисије за привреду и финансије, Комисије за јавне службе и Комисије за урбанизам и стамбено-комуналну делатност. Након тога Разматрало се о Предлогу Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алексинац са извештајем Комисије за статут и прописе. Предлог Одлуке о приступању измени Плана генералне регулације Алексинца са извештајем Комисије за урбанизам и стамбено-комуналну делатност, као и Предлог Одлуке о одређивању грађевинског земљишта на основу Плана детаљне регулације радне зоне „Житковац“ у Житковцу, општине Алексинац са извештајем Комисије за урбанизам и стамбено-комуналну делатност, усвојени су без веће дискусије.
Начелник Општинске управе општине Алексинац одборницима је образаложио наредне две тачке, а то су Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Алексинац са извештајем Комисије за статут и прописе и Разматрање Предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Алексинац за 2021.годину са извештајем Комисије за јавне службе.
Затим су усвојени Предлози Закључка о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем како за сва Јавна предузећа, тако и за Установу за одмор и рекреацију деце „Липовац“ у Липовцу, „Градско позориште Театар 91“ Алексинац, Библиотеку „Вук Караџић“, Спортско рекреативни центар Алексинац „СРЦА“ , Центар за културу и уметност општине Алексинац, Предшколску установу „ЛАНЕ“, Центар за социјални рад општине Алексинац и Дом здравља Алексинац за 2021. годину.
Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац за период јануар-децембар 2021.године образложио је Милош Милошевић, помоћник председника општине Алексинац.
Након тога усвојен је Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ у Алексинцу, а одмах затим и Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ у Алексинцу са извештајем Административно-мандатне комисије.
Одборници Скупштине општине Алексинац на свом 19. заседању гласали су за Предлоге Решења о именовању чланова Школског одбора за већину школа на територији општине Алексинац. Након којих је уследила тачка одборничка питања и предлози, после које је и седница Скупштине завршена.
Штампа

САНАЦИЈА УЛИЦЕ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА У АЛЕКСИНЦУ

288477182 7923266994375067 7512266904615467760 n
У току је извођење радова на првој фази санације оштећене саобраћајнице улице Јужноморавских бригада у Алексинцу, у оквиру њене постојеће регулације саобраћајнице у складу са фактичним стањем на терену. За реализацију пројекта Општина Алексинац је код Кабинета министра за развој недовољно развијених општина добила део средстава на Јавном позиву за пријаву пројеката за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина.
Укупна вредност пројекта износи 19.977.872,82 динара са ПДВ-ом, од тога Кабинет министра за развој недовољно развијених општина доделио је средства у износу од 8.000.000,00 динара, а општина је обезбедила средства у износу од 11.977.872,82 динара.
У улици Јужноморавских бригада у Алексинцу, неколико година уназад, на косини према реци Моравици активиран је процес одроњавања и клижења косине терена према реци Моравици. У том процесу асфалтирани део коловоза улице Јужноморавских бригада је одсечен и склизнуо је ка реци и постоји сужење коловоза у дужини од око 50 метара, а део асфалтног коловоза улице у ширем појасу је испуцао и отворене су прслине и пукотине што представља ризик за одвијање саобраћаја.
Израдом потпорног армирано-бетонског зида фундираног на штаповима у дужини од 50 метара и израдом атмосферске канализације у дужини од 487 метара са изградњом 21 ревизионих шахти санираће се проблеми на делу улице Јужноморавских бригада у Алексинцу за дужи низ година, јер стабилизацијом терена уз помоћ потпорног зида и решавањем атосферских вода на коловозу зауставиће се процес клижења и одводњавања овог дела терена.
Реализацијом овог пројекта добија се квалитетније одвијање саобраћаја и смањен ризик од саобраћајних несрећа.
Радове на санацији изводи фирма METALPLAST PAVLOVIĆ DOO BLACE, а предвиђени рок за завршетак радова је 60 дана од почетка радова.
Штампа

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

logo popis 2022

Јавни позив

за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rsи popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања

од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

    држављанство Републике Србије;

    пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

    најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

    стечено најмање четворогодишње средње образовање;

    да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

    познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

    могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

-       Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или

-       Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАНИРАНИМ АКЦИЈАМА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА И КОМАРАЦА

Општинска управа општине Алексинац обавештава грађане да ће се у петак 1. јула и суботу 2. јула 2022. године изводити акције сузбијања крпеља на фреквентним зеленим површинамана територији општине Алексинац и сузбијање ларви и одрасле форме комараца на територији општине Алексинац у истом обиму и на истим површинама као претходних година.

Акције ће изводити заједно предузећа ДЕ МУСдоо Београд и СИНИТРА ДДДдоо Ваљево.

Сузбијање крпеља вршиће се у петак 01. јула у преподневним часовима, уређајима са земље у парку Брђанка и другим мањим зеленим површинамау Алексинцу, Старом и Новом гробљу и неформалним излетиштима у околини, парковима на Ал. Руднику и у Житковцу, на уређеном делу обале Бованског језера и на меморијалним местима.  

Да би се акција успешно реализовала и избегле нежељене последице моле се грађани да у време третмана не бораве на поменутим локацијама и не изводе кућне љубимце. Пчелари се обавештавају да предузму мере заштите пчелињих друштава уколико иста држе у непосредној близини наведених локација.

Сузбијање ларви комараца у барама, ископима, каналима и деловима старог корита реке Јужне Мораве и појединим деловима тока реке Моравице вршиће се директним аплицирањем ларвицидног препарата у водене површине које су станишта ларви комараца и не представља никакву опасност за пчеле.

Сузбијање одрасле форме комараца вршиће се у петак 1. јула и суботу 2. јула у дневним часовима на доступним површинама под трском, дрвенастом и другом високом вегетацијом на обалама описаних водених површина на којим се претходно врши третман ларви, а петак 1. јула вршиће се у вечерњим часовима у парку Брђанка и неформалном излетишту Јаз у Алексинцу, појединим улицама са дрворедима у Алексинцу и на Ал. Руднику и доступним површинама уз реку Моравицу у насељима Вакуп и Краљево.

Сузбијање одрасле форме комарца врши се прскањем моторним леђним пумпама, ULV уређајима са возила и термалним замагљивањем и представља опасност за пчеле, па је потребно да грађани који живе у непосредној близини површина где се изводи третман, а у које осим напред наведених спада и житковачка бара, баре у Срезовцу и Горњем Љубешу, баре и приобални појас Ј. Мораве у Бобовишту и сличне површине које су у близини насеља, спрече кретање пчела за време вршења акције.

Уколико због неповољне временске ситуације буде потребно одлагање или прекидање акција грађани ће бити благовремено обавештени.

Детаљније информације о локацијама и току акције заинтересовани могу добити од Владимира Никодијевића, руководиоца акције испред Општинске управе општине Алексинац на телефон 060 2182244

Штампа

МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У АЛЕКСИНЦУ

289632888 7920850604616706 4072904273382733595 n
У Палати Србије 22. јуна 2022. године потписани су уговори за доделу бесповратних средстава са представницима 87 јединица локалних самоуправа, које су средства добиле по Јавном конкурсу за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“.
Председник општине Далибор Радичевић потписао је са министром за бригу о селу Миланом Кркобабићем Уговор вредан 490.500 динара, којим министарство даје додатну подршку манифестацији „Михољски сусрети села“, општина Алексинац обезбедила је пре Уговора 497.000 динара за организовање ове манифестације.
По програму ове године манифестација ће бити одржана септембра месеца у Глоговици, Корману, Моравцу, Трњану, Бобовишту, Мозгову, Тешици, Великом Дреновцу, Житковцу, Дражевцу, а завршна манифестација планирана је да се одржи у Алексинцу.
Подносиоци пријаве на јавни конкурс су јединице локалне самоуправе, које осмишљавају програм, датум, сатницу, и место одржавања једнодневне или вишедневне манифестације под називом „Михољски сусрети села“, а која обухвата активности у којима учествује становништво села са територије једне јединице локалне самоуправе.
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПЕТРОВДАНСКОГ ВАШАРА

Обавештавају се заинтересовани закупци површине јавне намене, да могу поднети захтеве за заузеће површине јавне намене за период Петровданског вашара – 12.,13. и 14. јул 2022.године.
Предност при одлучивању о поднетим захтевима имаће закупци који су закупили јавну површину на прошлогодишњем Петровданском вашару .
Све информације заинтересовани закупци могу добити у згради Општинске управе општине Алексинац, канцеларија број 19, почевши од 22.06.2022.године.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here