Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом  (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да јеовај органoператеру КОМАК М ДОО АЛЕКСИНАЦ, Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, матични број 17394843,издао интегралну дозволу (регистарски број 10) за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењуна локацији КП бр. 3216/4, КО Алексинац – ван варош, у улици Нишка бб у Алексинцу.

Оператеру је дозвољено да у затвореном складишту привремено складишти неопасан отпад и то отпад на бази бакра и легура бакра, које оператер преузима од добављача и отпад од месинга, који настаје из сопственог процеса производње, као и отпадну месингану шљаку и отпадни пепео од цинка, који се генерише на локацији оператера.

Оператеру је дозвољено да на локацији врши третман који обухвата топљење отпада на бази бакра и легура бакра, које оператер преузима од добављача и отпад од месинга, који настаје из сопственог процеса производње и ливење месинганих шипки, које се даље машински обрађују.

Увид у издату дозволу може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 13. до 22. септембра 2021. године, од 11:00 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here