Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је oператер КОМАК-М д.о.о. Алексинац, регистарски/матични бр. 17394843, ПИБ 100303091, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу за управљање отпадом на КП бр. 3216/4 КО Алексинац ван варош, у улици Нишка бб у Алексинцу,.

Оператер планира да на локацији привремено складишти неопасан отпад и то: отпад на бази бакра и легура бакра индексног броја 17 04 01, отпад од месинга индексних бројева 19 12 02 и 20 01 40, отпадна месингана шљака индексних бројева 10 10 03 и 10 06 01 и отпадни пепео од цинка индексног броја 11 05 02.

Оператер планира да на локацији врши третман неопасног отпада и то топљење месинга и ливење шипкастог материјала различитих димензија. Добијени шипкаси материјал се даље машински обрађује, односно користи се као основна сировина у производњи елемената водоводне и санитарне арматуре и компресионих фитинга које чине асортиман производа КОМАК-М д.о.о. Алексинац.

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 06. до 16. августа 2021. године, од 11:00 до 13:00 часова уз претходну најаву и договор са обрађивачем предмета (Владимир Никодијевић 060 2182244).

Рок за достављање мишљења и предлога је уторак 17. август 2021. године до 12:00h.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here