Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

’’Обавештење о донетој одлуци о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције система за одвођење отпадних вода – уградња постројења за пречишћавање комуналних употребљених вода на бензинској станици ''Лукоил Алексинац аутопут''

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је у спроведеном поступку по захтеву Носиоца пројекта''ЛУКОИЛ СРБИЈА'' АД Београдза одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединуПројекта реконструкције система за одвођење отпадних вода – уградња постројења за пречишћавање комуналних употребљених вода на бензинској станици ''Лукоил Алексинац аутопут'', на КП бр. 4980/5, КО Алексинац ван варош, на територији општине Алексинац, овај орган дана 23.09.2020. године донео решење бр. 5010 – 17/20, да за предметни Пројекат није потребна процена утицаја и утврдио минималне услове заштите животне средине.

Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани могу извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења(објављено у дневном листу Политика дана 25.09.2020. године).

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here