Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

’’Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције система за одвођење отпадних вода – уградња постројења за пречишћавање комуналних употребљених вода на бензинској станици ''Лукоил Алексинац

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 10. став1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да јеносилац пројекта''ЛУКОИЛ СРБИЈА'' АД Београд поднео овом органу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројектареконструкције система за одвођење отпадних вода – уградња постројења за пречишћавање комуналних употребљених вода на бензинској станици ''Лукоил Алексинац аутопут'', на КП бр. 4980/5, КО Алексинац ван варош, на територији општине Алексинац, заведен дана 09.09.2020. године под III/07 Број: 5010-17/20.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта и достављање мишљења о предметном захтеву може се извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања(објављено у дневном листу Политика дана 11.09.2020. године).

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења,узимајући у обзир достављена мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину и о донетој одлуци обавестити заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here