Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину бр. II/01/344-406 од 13.11.2020. године и Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, број: II/01/344-443 од 21.12.2020.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 22.12.2020.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2020-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2020-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Ивица Цветковић, Моравска 19, Моравац Круна Цветковић
2. Маја Марковић, Десимира Јовића-Чиче бр.6, Алексинац Лена Аџић
3. Мирослав Смиљковић, Доњи Адровац Новак Смиљковић
4. Милан Оташевић, Гредетин Немања Оташевић
5. Емил Живковић, Димитрија Туцовића 28, Прћиловица Сташа Живковић
6. Прокић Данијел,Врћеновица Деспот Прокић
7. Марко Ђокић, Тихомира Ђорђевића 10, Алексинац Маша Ђокић
8. Марко Вујошевић, Шуматовачка 75, Алексинац Лара Вујошевић
9. Дуња Божиновић, Алексе Шантића бр.3, Алексинац Видак Божиновић
10. Милош Милићевић, Јасење Милица Милићевић
11. Теодора Трајковић, Светосавска 94, Тешица Алекса Трајковић
12. Милош Павловић, Глоговица Лука Павловић
13. Милан Јовановић, Грејач Божидар Јовановић
14. Стефан Филиповић, Гредетин Вук Филиповић
15. Златко Миловановић, Краљево Дарија Миловановић
16. Никола Јеремић, Лоћика Ксенија Јеремић
17. Анђела Милијић,Вука Караџића бр.3, Тешица Павле Милијић
18. Кристина Раденковић, с.Краљево Лена Стојановић
19. Драган Алексић, Вукања Илија Алексић
20. Никола Максимовић, Лужане Вукашин Максимовић
21. Милан Јовић, Милентија Поповића 49, Прћиловица Јана Јовић
22. Јовица Миленковић, Горње Сухотно

Ева Миленковић

Ена Миленковић

23. Стефана Станковић Страхиња Станковић
24. Бранимир Ђорђевић, Момчила Поповића бб, Алексинац Ленка Ђорђевић
25. Јасмина Ћурчић, Мозгово Огњен Денић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину бр. II/01/344-406 од 13.11.2020.године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2020. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 25/19, 6/20, 11/20, 28/20 и) и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 26/19 7/20 и 29/20).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-304

У Алексинцу, 22.12.2020.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Далибор Радичевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here