Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив - ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ за најугроженије избегличке породице и интерно расељене

Ј А В Н И   П О З И В

 

            Најугроженије избегличке и интерно расељене породице са подручја општине Алексинац могу се пријавити за ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ који додељује Комесаријат за избеглице Р.Србије.

               ПРИЈАВЉИВАЊЕ ће се вршити у периоду од08.12.2020.године до 17.12.2020.године, Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Услужног центра (канцеларија бр. 13). Захтев се добија код повереника за избеглице и миграције.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска Управа Општине Алексинац

Повереништво за избеглице и миграције Алексинац

Комисији за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи

Књаза Милоша бр. 169

18220 Алексинац

 

            Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Алексинац,

2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, тј. мање од 29.849,00 динара.

3.   једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовањудо 26 година,                                                                    

 1. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 2. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 3. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 4. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у развоју итд.,
 5. вишегенерацијско домаћинство,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. породице где је дошло до насиља у породици,
 10. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

 

-         

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини Алексинац, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

-          - избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

-          - доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

-          - медицинска документација,

-          - решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

-          - жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

-         

-          Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

 

Одлуку о листи корисника који испуњавају услове доноси Комисија за избор корисника.

Непотпуне пријаве и пријаве које не испуњавају тражене услове неће бити ни разматране.

ИНФОРМАЦИЈЕ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА:
018-804-313
063-113-71-51
Александра Петровић

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here