Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину бр. II-344-253 од 17.08.2020. године и Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, број II/01/344-333 од 05.10.2020.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 22.10.2020.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2020-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2020-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Никола Поповић, Стевана Синђелића бб, Алексинац Вукан Поповић
2. Тамара Станковић, Нишка бр.1, Алексинац Лав Ракић
3. Владица Крстић, Лужане Михајло Крстић
4. Милан Мијалковић, Чегарска бр.5, Алексинац Василије Мијалковић
5. Милош Стојановић, 13 Октобар бр.20, Алексинац Доротеа Стојановић
6. Јована Китић, Алексиначки Бујмир Страхиња Јоцев
7. Бојан Милошевић, Кулина Викторија Милошевић
8. Александар Николић, Нишка 38, Алексинац Алекса Николић
9. Милица Миловановић, Таушановићева 92, Алексинац Алексеј Ракић
10. Јелена Весовић, Леле Поповић 102, Алексинац Лазар Павловић
11. Дарко Гигић, Копривница Миа Гигић
12. Катарина Живчићевић, Мозгово Ирина Младеновић
13. Данијела Милић, Велики Дреновац Василије Милић
14. Радован Јовић, Липовац Лука Јовић
15. Ненад Станојевић, Извиђачка бб, Алексинац Софија Станојевић
16. Иван Стојановић,Милована Вучевића бб, Алексинац Дарија Стојановић
17. Миљан Петковић, Солунска бр.4, Алексинац Павле Петковић
18. Милан Димитријевић, Моше Пијаде 70, Прћиловица Страхиња Димитријевић
19. Јелена Симоновић, Радомира Вујошевића Ристе 17, Алексинац Лука Костадиновић
20. Тамара Божиновска, Леле Поповић 50, Алексинац Андреа Андрејић
21. Зоран Лежаић, Максима Горког 6, Алексинац Николина Лежаић
22. Милан Милановић, Тихомира Ђорђевића бб. Алексинац Јаков Милановић
23. Бојан Перић, Гаврила Принципа 17а, Прћиловица Војин Перић
24. Милица Миливојевић, Стевана Синђелића 12, Прћиловица Вукашин Миливојевић
25. Анђела Миленковић, Војске Југославије 52, Алексинац Сара Миленковић
26. Јелена Крстовић, Трг Рудара 2/3, Ал. Рудник Софија Живадиновић
27. Александра Николић, Душана Тривунца 19А/6, Алексинац Анастасија Николић
28. Милош Станковић, Корман Анђелина Станковић
29. Милош Стојадиновић, Доњи Адровац Катарина Стојадиновић
30. Александра Тодоровић, Шуматовачка 28, Алексинац Вида Тодоровић
31. Војислав Марковић, Првомајска 2, Житковац

Василије Марковић

Дуња Марковић

32. Марко Миљковић, Чарнојевића 3, Алексинац Лена Миљковић
33. Андрија Аризановић, Вакуп Вук Аризановић
34. Вељко Марковић, Ал.Бујмир Сергеј Марковић    
35. Александар Перовић, Доњи Адровац Јана Перовић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину бр. II-344-253 од 17.08.2020.године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2020. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 25/19, 6/20, 11/20 и 28/20) и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 26/19 и 7/20).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-225

У Алексинцу, 22.10.2020.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Далибор Радичевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here