Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ За подношење захтева за остваривање права на подстицаје за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основучлана 69. став.1 тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 29/2018), члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 22/2012) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Алексинац за 2020. годину III /07 Број:320-7/2 од 21.05.2020. године

Председник општине Алексинац расписује

Ј А В Н И П О З И В

За подношење захтева за остваривање права на подстицаје за меру

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развој за општину Алексинац за 2020 годину III /07 Број:320-7/2 од 21.05.2020. године, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

ИЗЈАВА     

ЈАВНИ ПОЗИВ   

ТАБЕЛА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА ТРОШКОВА     

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here