Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину бр. II-344-33 од 24.01.2020. године и Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, број II/01/344-121 од 18.05.2020.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 15.06.2020.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2020-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2020-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2020-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Стефан Лазаревић, Пионирска 6, Алексинац Анђелија Лазаревић
2. Катарина Миленковић,Суботинац Вук Ђорђевић
3. Никола Миловановић, Вардарска бб, Алексинац Матеја Миловановић
4. Негован Маринковић, Првог Устанка бб., Алексинац Михајло Маринковић
5. Милош Петровић, Крушје Софија Петровић
6. Јован Павловић, Грејач Сташа Павловић
7. Миљана Јовановић,7 јули бр.12, Житковац Сава Тривунац
8. Мирослав Милетић, 29 Новембар, Алексинац Предраг Милетић
9. Срђан Милићевић, Јужноморавских бригада 22, Алексинац Вук Милићевић
10. Предраг Миловановић, Књаза Милоша 58/01/13, Алексинац Павле Миловановић
11. Милица Миленковић,Хајдук Вељкова 19, Алексинац Ђорђе Миленковић
12. Наталија Радић, Дражевац Михајло Радић
13. Ана Миладиновић, Лужане Андреа Миладиновић
14. Петар Брзаковић, Пиварска 10, Алексинац Давид Брзаковић
15. Милена Донев, Књаза Милоша 40, Алексинац Крсто Донев
16. Срђан Стојименов, Симе Станића Реље, Алексинац бр.45, Алексинац Андреј Стојименов
17. Срђан Ђорђевић, Ужичка бр 5, Алексинац Богдан Ђорђевић
18. Бошко Рогановић, Тихомира Ђорђевића 85, Алексинац Данка Рогановић
19. Михаило Живковић, Бобовиште Милутин Живковић
20. Марко Милановић, Горња Пешчаница Тадија Миладиновић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину бр. II-344-33 од 24.01.2020.године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2020. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 25/19, 6/20 и 11/20 ) и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2020.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 26/19 и 7/20).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-92

У Алексинцу, 15.06.2020.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here