Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Одржана 53. седница Већа

VECE 2014 41На 53. седници Општинског већа општине Алексинац, одржаној у суботу 13. децембра, усвојен је нацрт ребаланса буџета за текућу 2014., као и нацрт буџета за наредну 2015. годину.

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 2014. годину извршено је усаглашавање планираних прихода буџета са очекиваним остварењем до краја буџетске године. У том смислу, извршено је умањење текућих прихода и примања буџета за 10,72 милиона динара, док се сопствени приходи буџетских корисника увећавају за 523.679 динара, на основу чега се укупни приходи и примања буџета за 2014. годину утврђују у износу од 1.365.151.000 динара, што представља умањење за 10.196.000 у односу на важећу Одлуку.

У складу са Законом о буџетском систему буџет општине Алексинац за 2015. годину урађен је као програмски буџет, што значи да су расходи и издаци садржани у посебном делу буџета распоређени по утврђеним програмима којих има 15, и који се даље рашчлањују кроз програмске активности и пројекте. Предлогом ове Одлуке текући приходи и примања буџета пројектовани су у износу од 1.143.885.500 динара, што представаља задржани ниво пројектованих прихода за 2014 годину, односно увећање за само 3.874.270 динара. Узимајући и пренета средства из 2014. као и пројектоване сопствене приходе буџетских корисника, укупни приходи и примања буџета за 2015. планирају се у износу од 1.417.402.524 динара.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here