Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Одржана 16. седница СО Алексинац

PB200187На последњој седници алексиначке Скупштине, одржаној 20. јуна, одборници су разматрали и усвојили свих 26 тачака дневног реда.

На самом почетку 16. седнице, усвојен је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2012. годину. Према извештају Одељења за финансије општине Алексинац, остварени текући приходи, примања и пренета средства у завршном рачуну буџета општине Алексинац за 2012. годину износе 1.204.033.766,00 динара, док је износ остварених текућих расхода и издатака 1.043.377.646,00 динара.

 

У наставку седнице, усвојен је и предлог Одлуке о највишим износима накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња у поступку за мирно решење спора. Наиме, последњих неколико година расте број захтева за накнаду штете настале уједом паса луталица, а висина досуђених накнада по том основу све више оптерећује буџет општине Алексинац. Према извештају Службе за скупштинске послове и Општинског јавног правобранилаштва, ступањем на снагу Закона о парничном поступку створена је могућност да највећи део спорова за накнаду штете настале уједом паса луталица буде окончан вансудским поравнањем и тиме буде избегнуто плаћање судских трошкова. Такође, поменутим законом, предвиђена је, за свако лице које намерава да тужи општину, дужност да се пре подизања тужбе обрати општинском правобраниоцу предлогом за мирно решење спора.

Одборници алексиначке Скупштине, између осталог, усвојили су и предлог Одлуке о социјалној заштити, Одлуке о спровођењу пописа имовине општине Алексинац, Одлуке о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион, као и предлог Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач општина Алексинац.

На 16. седници алексиначке Скупштине усвојена су и решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора појединих јавних предузећа.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here