Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

"ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ"

07.08.2023. ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

14.08.2023. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ"

15.08.2023. ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ"

31.08.2023. ЗАКЉУЧАК О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац

31.08.2023. ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине АлексинацЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац

31.08.2023. ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

31.08.2023. ПРИЛОГ 2 - ИЗЈАВА

31.08.2023.ПРИЛОГ 3 - Информација о потребној техничкој документацији

31.08.2023. ПРИЛОГ 4 - КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА

04.10.2023. ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

11.10.2023. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

23.10.2023. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

09.11.2023. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

07.12.2023. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

04.01.2024. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

06.02.2024. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

29.02.2024. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

15.04.2024. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

29.04.2024. ДОПУЊЕНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ДЕО ЗА ГРАЂАНЕ________________________________________________________________                                                                                

04.10.2023. ЗАКЉУЧАК О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинеАлексинац за 2023. годину

04.10.2023. ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинеАлексинац за 2023. годину

04.10.2023. ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

04.10.2023. ПРИЛОГ 2 - Информација о потребној техничкој документацији

12.10.2023. Листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

19.10.2023. ДОПУЊЕНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТАВА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

23.10.2023. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

09.11.2023. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

07.12.2023. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

12.12.2023. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

27.12.2023. ЗАКЉУЧАК О ПРОДУЖЕТКА РОКА ТРАЈАНЈА ЈАВНОГ ПОЗИВА а суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинеАлексинац за 2023. годину

04.01.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

06.02.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

29.02.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

20.03.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

04.04.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

10.06.2024. Допуњена листа крајњих корисника (домаћинства) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2023. годину

25.06.2024.ЗАКЉУЧАК И ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинеАлексинац за 2024. годину

             > РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈАВА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА <
             РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈАВА - ДОМАЋИНСТВА <
             > РЕШЕЊА О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВА - ДОМАЋИНСТВА  <