Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка котла за Липовац Позив за доставу понуде
Санација дела општинског пута Суботинац - Мозгово Позив за доставу понуде
Минибус за превоз сеоског становништва Позив за доставу понуде
Реконструкција дома културе у Грејачу - 2. фаза Позив за доставу понуде
Наставак санације дома у Тешици - 3. фаза Позив за доставу понуде
Уређење зоне школе Позив за доставу понуде
Услуга превоза за обележавање годишњице битака у Горњм Адровцу и Делиграду Позив за доставу понуде
Набавка грађевинског материјала Позив за доставу понуде
Реконструкција јавне расвете у Спортској улици од Пиварског до Висећег моста Позив за доставу понуде
Санација моста на Моравици Позив за доставу понуде
Превоз пчелара на сајам  Позив за доставу понуде
Геодетске услуге Позив за доставу понуде
Наградња аутоподизача и цистерне Позив за доставу понуде
Прејектна документација за легализацију домова у Породину, Вакупу и Витковцу Позив за доставу понуде
Санација споменика и партерно уређење споменика испред ОШ Љупче Николић

Позив за доставу понуде

Позив за доставу понуде - измена

Изградња и опремање дечијег игралишта Позив за доставу понуде
Пројекат за локацију за контејнере Позив за доставу понуде
Пројекат уређења Таушановићеве улице у Алексинцу Позив за доставу понуде
Реконструкција и санација подлоге игралишта "ТАШ" Позив за доставу понуде
Услуге дератизације, дезинфектиције и дезинсекције Позив за доставу понуде
Набавка котла за дом Липовац  Позив за доставу понуде
Израда дрвеног пода на водопловном објекту - скела Бобовиште Позив за доставу понуде
Израда металног пода на водопловном објекту - скела Доњи Љубеш Позив за доставу понуде
Набавка камина за етажно грејање ОШ "Вук Караџић" Житковац - одељење у Горњем Сухотну Позив за доставу понуде
Набавка котла на пелет ОШ "Вук Караџић" Житковац - одељење у Прћиловици Позив за доставу понуде
Набавка котла на гас за вртић Лане Позив за доставу понуде
Набавка мобилијара 3D слова Позив за доставу понуде
Набавка материјала у пешачкој зони Позив за доставу понуде
Партерно уређење дела парка Брђанка Позив за доставу понуде
Израда пројектне документације за санацију болнице Позив за доставу понуде
Насипање путева и улица гребаном масом Позив за доставу понуде
Извођење радова на реконструкцији Дома културе у Грејачу - прва фаза Позив за доставу понуде
Израда просторног плана Општине Алексинац Позив за доставу понуде
Услуга превоза на сајам за пољопривреднике Позив за доставу понуде
Извођење радова на поправци Дома културе у Корману Позив за доставу понуде
Завршетак изградње Дома културе у Доњој Пешчаници Позив за доставу понуде
Партерно уређење дела парка Брђанка Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији оштећења саобраћајнице ул. Јужноморавских бригада са израдом потпорног зида и атмосферским одводњавањем - прва фаза

Позив за доставу понуде

Услуга хибридне поште Позив за доставу понуде
Услуга одржавања програма писарнице ОПИС Позив за доставу понуде
Превоз на посао и са посла Позив за доставу понуде
Здравствено осигурање запослених и осигурање у случају повреде на раду Позив за доставу понуде
Сервис службених возила Позив за доставу понуде
Набавка и уградња парковских клупа Позив за доставу понуде
Одржавање и уређење мобилијара Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију јавне расвете у
улици Спортској од Пиварског до Висећег моста

Позив за доставу понуде

Извођење радова на заливању пукотина битуменом асфалтираних коловоза, улица и путева

Позив за доставу понуде
Набавка тонера Позив за доставу понуде
Набавка канцеларијског материјала Позив за доставу понуде
Осигурање зграде и опреме Позив за доставу понуде

Наставак санације Дома културе у Тешици

Позив за доставу понуде

Санација Дома културе у Горњем Сухотну

Позив за доставу понуде

Позив за доставу понуде

Осигурање од одговорности - путева

Позив за доставу понуде

Сервис службених возила

Позив за доставу понуде

Набавка горива

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за изградњу ул.Алексе Шантића,
Јошаничке, Дринске, Тимочке буне и Тимочке дивизије у Алексинцу и
улице до школе у Вукањи

Позив за доставу понуде

Услуга чишћења - одржавање хигијене зграде Општинске управе

Позив за доставу понуде

Услуга заштите имовине - услуге обезбеђења

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у
Улици Озренској

Позив за доставу понуде

Израда пројекта парцелације са геодетским обележавањем на
терену и израда елабората за спровођење промена у катастар у прилазу
Ул.Винарске - фаза 2

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију Дома културе у
Ћићини

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију јавне расвете у
улици Спортској од Пиварског до Висећег моста

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за санацију 3 моста на
општинском путу Суботинац - Мозгово

Позив за доставу понуде

Редовно одржавање јавне расвете на територији Општине Алексинац 

 Позив за доставу понуде
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here