Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да јеовај органoператеру СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ из Грејача, 18212 Грејач, регистарски/матични бр. 17471376, ПИБ 102648628 издао интегралну дозволу (регистарски број 9) за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу ''СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУАД ГРЕЈАЧ'' на катастарским парцелама 3700/2, 1405/2, 4040/2, 4038, 4039, 4045, 4044, 4046, 4043/2,4047/2, 4051/2, 4056/2, 4053 и 4054/2 КО Грејач, на територији општине Алексинац.

Оператеру је дозвољено да на локацији привремено складишти неопасан отпад: отпадно стакло, метал, обојене метале, отпадну пластику, дрво и остале неметалне отпаде и врши операције механичке припреме наведеног отпада за транспорт.

Оператеру је дозвољено да на локацији врши третман отпадног стакла који се састоји од сепарације, чишћења и гранулирања стакленог крша, дробљења стакленог крша, електромагнетне сепарације металних отпадака (запушача), прање стакла под притиском и паковање у џамбо вреће и контејнере.

Увид у издату дозволу може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 25. маја до 03. јуна 2020. године, од 11:00 до 13:00 часова.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here