Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

У складу са чл.38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“,бр8/12) и Одлуком  о буџету општине Алексинац за 2015.годину („Службени лист општине Алексинац“, бр.23/2014)и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.17/2013),  Општинско веће расписује:

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

Програми/пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области културе.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурс може да учествује удружење :

  • Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09), са седиштем на територији општине Алексинац;
  • Које програм/пројекат реализује на територији општине Алексинац;
  • Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
  • Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико је било носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
  • Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
  • Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области културе из буџета општине Алексинац у 2015.години износи 4.200.000 динара. ( КУД-ови ... 1.000.000 динара; Цркве ... 1.000.000 динара; остала удружења у култури 2.200.000.динара)

 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015.године.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1.     Пријавни образац на конкурс;

2.     Попуњен образац предлога програма/пројекта;

3.     Попуњен образац буџета програма/пројекта;

4.     Уверење (потврду,извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.     Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

6.     Оверену изјаву у вези тачке 5,6 и 7 из критеријума конкурса.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

            Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – удружења у култури“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања  јавног позива на сајту општине Алексинац – www.aleksinac.org , односно од 22.  01.2015.године, до закључно са 05.02.2015.године

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколко се утврди да удружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број: 400-163

Датум: 22.01.2015.год                                                                                                                                                                                                                                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник,

Ненад Станковић,с.р.

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2015. ГОДИНИ

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2015. ГОДИНИ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ ОСТАЛА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here