Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица

На основу Националне стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених лица („Службени гласник РС“ број 14/11); члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ бр. 110/13), раздео 47, функција 070, Програм 1002 – Координисано управљање миграцијама, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, дана 15. октобра 2014. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

Максимални износ средстава за помоћ јединици локалне самоуправе у стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала по јединици локалне самоуправе, заједно са учешћем јединице локалне самоуправе, износи 5.500.000 динара.

Максимални износ једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи 550.000 динара.

Услови за учешће:

-спремност јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу процене угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за добијање помоћи и реализацију помоћи

-спремност јединице локалне самоуправе да учествује сопсвеним средствима у износу од најмање 5%, односно 10% од тражених средстава - недовољно развијене и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе и једнице локалне самоуправе које се налазе у девастираном подручју у износу од најмање 5%, остале јединице локалне самоуправе у износу од најмање 10%. Развијеност јединица локалне самоуправе утврђује се у скалду са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 30/10) и Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, („Службени гласник РС“ бр. 104/14),

-да су јединице локалне самоуправе доставиле документацију за правдање средства додељених за стварање и побољшање услова живота и становања и економско осамостаљивање закључно са средствима реализованим по јавном позиву

Комесаријата у децембру 2012. године

Обавезна документација:

-Захтев за доделу средстава за помоћ у стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала

-Фотокопије потврда издатих од стране Комесаријата о наменском утрошку средстава додељених за стварање и побољшање услова живота и становања и економско осамостаљивање избеглица и интерно расељених лица за појединачне пројекте у периоду од јануара 2009. године, закључно са децембром 2012. године

-Изјава јединице локалне самоуправе о спремности да учествује сопственим средствима

-Изјава једнице локалне самоуправе о спремности да ангажује стручне службе у циљу успешне реализације помоћи

Приоритет при избору јединица локалне самоуправе којима се додељују средства за решавање стамбених потреба породица интерно расељених лица на њиховој територији побољшањем услова становања набавком грађевинског материјала, утврђују се на основу следећих критеријума:

-броја потенцијалних корисника;

-оправданости и изводљивости предложених активности;

-претходног искуства у спровођењу сличних активности;

-оправданих раније додељених средстава за ове или сличне намене;

-постојања стратешких и планских докумената;

-нивоа економског развоја јединице локалне самоуправе.

Захтев који се може наћи на интернет страници Комесаријата (www. kirs.gov.rs) и пратећу документацију потребно је доставити на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ул. Народних хероја бр. 4, Нови Београд, најкасније до 30. октобра 2014. године, са назнаком: '' ЈАВНИ ПОЗИВ - грађевински материјал''.

Пристигле пријаве разматра Комисија за избор јединица локалне самоуправе којима се додељују средства за решавање стамбених потреба породица интерно расељених лица на њиховој територији, побољшањем услова становања, у складу са наведеним критеријумима и утврђује листу јединица локалне самоуправе које испуњавају услове и критеријуме за доделу средстава (у даљем тексту: Листа).

Одлуку о избору јединица локалне самуправе којима се додељују средства доноси комесар, на основу утврђене Листе.

 

ЗАХТЕВ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here