Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Алексинац                                                                       

Oпштинскa упрaвa                                                                             

Бр:013-22/2021                                                                      

Датум:01.12.2021. године      

Књаза Милоша бр.169

Тел.:018/ 809-006

www.aleksinac.org

А л е к с и н а ц

На основу чл. 14. став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку (Сл. Гласник РС 104/09, 99/11.), тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр.15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21), и члана 3. тачка 3. и 4. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („Службени гласник РС бр.113/21)Општинска управа општине Алексинац    

                                                                 

                                                                 ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКАЗА ПОДРУЧЈЕ

OПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ

Део Јединственог бирачког списка за териорију општине Алексинац изложен је у седишту Општинске управе Алексинац, Ул. Књаза Милоша 169, канцеларија бр. 12.

           

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

           

Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Алексинац могу поднети општинској управи у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана и у нерадне дане од 07 до 15 часова најкасније до дана закључења бирачког списка 31.12.2021. године до 24 часа.

Грађани могу од расписивања референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 25.12.2021.године године до 24,00 сата, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта на територији општине Алексинац (изабрано место гласања).      

            У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке општинској управи за органе општине и грађанска стања дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем податка о јединственом матичном броју грађанаи регистарском броју личне карте.

       НАЧЕЛНИК

                                                                                                            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                          Дејан Милошевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here