Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

NZS OPSTINA LOGOНационална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Алексинац објавила је два јавна позива у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања дефинисаним Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину. У питању су субвенције за самозапошљавање и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са евиденције НСЗ-а који имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција се додељује у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара у случају када подосиоци захтева особе са инвалидитетом.

Рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.7.2018.

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са територије општине Алексинац ради запошљавања незапослених лица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Службе Алексинац са пребивалиштем на територији општине Алексинац. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе и износи 250.000 динара по лицу, односно 300.000 динара са особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља. Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту www.nsz.gov.rs и www.aleksinac.org, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2018.

Детаљне информације о јавним позивима заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање, у локалној филијали НСЗ-а или путем телефона 018/806-170.