Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Конкурс за стручну праксу у приватном сектору

NSZОпштина Алексинац и Национална служба за запошљавање обавештавају незапослена лица и послодавце са територије општине Алексинац да је јавни позив за стручну праксу још увек у току, и позивају све заинтересоване који испуњавају услове да се пријаве за преостала средства!

Програм стручне праксе подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање - квалификација, без заснивања радног односа. Да подсетимо, право пријаве на овај јавни позив имају незапослена лица са евиденције НСЗ-а, без радног искуства, која кроз овај програм стичу искуство у области за коју су стекли образовање, код послодавца у приватном сектору, и за то време примају новчану помоћ у нето износу од 12-16 хиљада динара месечно, зависно од степена образовања.

Да би се пријавили на јавни позив, они морају наћи послодавца са територије Општине, који се бави делатношћу за коју су они стекли најмање средње образовање, који међу својим запосленима има лице које може бити ментор лицу на стручној пракси, и који је спреман да им пружи одговарајућу обуку.

Кандидати се могу пријавити на један од два јавна позива у оквиру конкурса за стручну праксу. Јавни позив за стицање практичних знања и вештина траје до 6 месеци, и не захтева полагање стручног испита, чиме практично нема ограничења у врсти занимања лица која се могу пријавити. Јавни позив за стицање услова за полагање стручног испита траје до годину дана, и односи си се на она незапослена лица без радног искуства за чије је занимање неким општим или посебним законом предвиђено полагање стручног испита као услов за бављење том делатношћу (нпр. правници, архитекте, грађевинци, геометри, фармацеути, ветеринари итд.).

Када су у питању послодавци, они немају никакве финансијске обавезе према лицу које код њих обавља стручну праксу. Њихова једина обавеза је да обезбеде обављање стручне праксе од стране довољно квалификованог ментора. Ментор мора бити истог или вишег нивоа образовања од лица на стручној пракси, у истој или блиској области образовања, са довољним искуством рада у области, и мора бити запослен код тог послодавца.

Програм стручне праксе једна је од мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, за чију су реализацију Национална служба за запошљавање и Општина Алексинац заједнички издвојиле укупно 16 милиона динара.

Детаљне информације о јавним позивима заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање путем линка http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_aleksinac.cid28151?page=0 , путем телефона 018/804-657 и 018/806-170, или лично у локалној филијали НСЗ-а у Алексинцу, одн. у канцеларији број 50 Општинске управе.