Штампа

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НАВОДИ РАЗЛОГЕ ЗА УКИДАЊЕ ЈЕДНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА ИЗМЕЂУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОШ "ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ"

118602169 5319257014776091 245926226591265321 nСавет наводи да су разлози за укидање једног од три пешачка прелаза следећи:
1. Улица Леле Поповић и део улице Тихомира Ђорђевића су део државног пута II - А реда 217, деоница Алексинац-Сокобања и спадају у надлежност Путева Србије.
2. Овај део државног пута је и уједно и обилазница око Алексинца, што је и означено вертикалном сигнализацијом (транзит), чиме је теретни саобраћај измештен из центра града.
3. Првенство пролаза је регулисано у складу са прописима и дата је предност возилима која се крећу државним путем да би се обезбедила проточност саобраћаја на државном путу.
4. У непосредној близине укинутог пешачког прелаза (15м), налази се пешачки прелаз са платформом за прелазак пешака, где је њихов прелазак далеко безбеднији него преко класичног пешачког прелаза и у складу је са чл. 96. ст. 3. Закона о безбедности саобраћаја.
5. Разлог укидања пешачког прелаза је и непотребно блокирање две раскрснице на државном путу ради уступања првенства пролаза пешацима, јер су принуђени да то раде два пута у распону од 15 метара.
6. Услед блокирања расрснице ул. Тихомира Ђорђевића и ул. Леле Поповић неминовно долази до онемогућавања укључивања аутобуса са аутобуског стајалишта у улици Леле Поповића.
7. Приликом избора пешачког прелаза приоритет увек има безбедност преласка пешака, а нарочито деце, у односу на близину преласка или стечене навике грађана.