Штампа

Усвојен Програм коришћења средстава буџетског Фонда за равој пољопривреде

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE LOGOНа последњој седници Општинског Већа усвојен је Програм коришћења средстава буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Алексинац за 2013. годину, којим се утврђује намена и начин коришћења средстава у циљу унапређења пољопривреде на подручју наше општине.

Средства за реализацију Програма Фонда за наредну годину износе 18.000.000,00, а обезбеђена су буџетом општине Алексинац за 2013. годину.

 

Поменутим Програмом Фонда планирано је финансирање активности и пројеката значајних за унапређење пољопривреде. Тиме су обухваћени програми унапређења сточарства, унапређења биљне производње, едукације и организованости пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села, израда стратегије руралног развоја села општине Алексинац, учешће у изради и имплементацији Плана руралног развоја Нишавског округа 2012-2021., као и реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

За Програм унапређења сточарства за 2013. годину издвојено је 8.000.000,00 динара. Овим програмом предвиђено је унапређење расног састава говеда субвенционисањем коришћења семена врхунских бикова, субвенционисање набавке квалитетне приплодне телади од уматичених мајки и бикова, субвенционисање набавке приплодних грла за унапређење овчарства и козарства, субвенционисање набавке лека "Apiguard" за лечење пчелињег крпеља - варое, субвенционисање набавке кошница, центрифуга и друге опреме за пчеларство, као и унапређење лова и ловног туризма кроз субвенционисање набавке дивљачи и хране за дивљач.

Средства за Програм унапређења биљне производње за ову годину, такође, износе 8.000.000,00 динара. Поменутим Програмом предвиђа се унапређење воћарства и виноградарства кроз субвенционисање набавке садног материјала, субвенционисање набавке опреме и механизације за биљну производњу (ратарску, воћарску и повртарску), унапрешење повртарства субвенционисањем набавке пластеника и опреме за пластенике, као и подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом поврћа.