Штампа

Прва седница већа у овој години

VECE 2013 01Чланови Општинског Већа одржали су своју прву седницу у овој години. На дневном реду нашло се 15 тачака.

Већници општине Алексинац најпре су разматрали, а потом и усвојили Програм коришћења средстава буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Алексинац за 2013. годину, којим се утврђује намена и начин коришћења средстава у циљу унапређења пољопривреде на подручју наше општине. Средства за реализацију Програма Фонда обезбеђена су буџетом општине Алексинац за 2013. годину и износе 18.000.000,00 дин.

 

Одлука о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа "Комуналне услуге" Алексинац за 2011. годину није добила сагласност општинских Већника.

У наставку седнице, алексиначки Већници су усвојили одлуку о изабраном лицу на сталном раду у Општинском Већу општине Алексинац, а за то лице одређен је Павковић Мирољуб из Алексинца.

Између осталог, Већници су усвојили и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Алексинац, као и Центра за социјални рад. Дата је и сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац на ценовник радова на редовном одржавању општинских путева, улица и јавних површина на територији наше општине за 2013. годину. Иначе, усвојена је и Одлука Управног одбора Општинске организације за туризам и спорт "ОТИС" Алексинац на ценовник услуга за спортске објекте за 2013. годину.

Поред свега поменутог, Општинско Веће усвојило је Локални акциони план запошљавања на територији наше општине за 2013. годину. Овим Локалним акционим планом запошљавања обезбеђују се услови за већи локални утицај на тржишту рада, подстицање нових активних мера запошљавања и њихово успешно остваривање. За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања у 2013. години, које је општина Алексинац дефинисала овим планом, потребно је 6.000.000,00 динара. Наведени износ потребних средстава биће обезбеђен из буџета Републике Србије, а делом из буџета општине Алексинац.