Штампа

НАБАВКЕ

НАЗИВ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка услуге ревизије Позив за доставу понуде
Сигнални флуоресцентни обележавајући прслуци Позив за доставу понуде
Помоћ у кући за децу, одрасле и старије са сметњама у развоју Позив за доставу понуде
Набавке услуге - личног пратиоца Позив за доставу понуде
Помоћ у кући за одрасла и старија лица Позив за доставу понуде

Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју

Позив за доставу понуде
 Набавка добара - металне полице Позив за доставу понуде 
Поправка јавне чесме - Делиград Позив за доставу понуде
Опрема за спорт Позив за доставу понуде
Набавка добара - ситан инвентар Позив за доставу понуде
Набавка услуге - сервис штампача Позив за доставу понуде
 Израда КТП канализационе мреже за потребе пројектовања Позив за доставу понуде  
 Израда плана интегритета општине Алексинац 2022 - 2024 Позив за доставу понуде 
Редован преглед дечијих игралишта Позив за доставу понуде
Набавка добара - лопте Позив за доставу понуде
Технички преглед и пријем пропуста у Рсовцу  Позив за доставу понуде
Технички преглед и пријем општинског пута Трњане - Јаковље  Позив за доставу понуде

Технички преглед и пријем општинског пута Житковац - Витковац 

Позив за доставу понуде 

Израда оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда за 2022. годину

Позив за доставу понуде
Набавка услуге - сервис клима уређаја Позив за доставу понуде
Набавка добара - клима уређаји Позив за доставу понуде
Набавка добара - пиће  Позив за доставу понуде 
Набавка добара - храна Позив за доставу понуде
Дневне услуге у заједници Позив за доставу понуде
 Набавка услуге - репрезентације 3 Позив за доставу понуде
 Набавка услуге - репрезентације 2 Позив за доставу понуде
 Набавка услуге - репрезентације  Позив за доставу понуде
Набавка добара - цвеће Позив за доставу понуде
Одржавање и сервисирање система техничке заштите Позив за доставу понуде