Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Партерно уређење дела парка Брђанка Позив за доставу понуде
Израда пројектне документације за санацију болнице Позив за доставу понуде
Насипање путева и улица гребаном масом Позив за доставу понуде
Извођење радова на реконструкцији Дома културе у Грејачу - прва фаза Позив за доставу понуде
Израда просторног плана Општине Алексинац Позив за доставу понуде
Услуга превоза на сајам за пољопривреднике Позив за доставу понуде
Извођење радова на поправци Дома културе у Корману Позив за доставу понуде
Завршетак изградње Дома културе у Доњој Пешчаници Позив за доставу понуде
Партерно уређење дела парка Брђанка Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији оштећења саобраћајнице ул. Јужноморавских бригада са израдом потпорног зида и атмосферским одводњавањем - прва фаза

Позив за доставу понуде
Услуга хибридне поште Позив за доставу понуде
Услуга одржавања програма писарнице ОПИС Позив за доставу понуде
Превоз на посао и са посла Позив за доставу понуде
Здравствено осигурање запослених и осигурање у случају повреде на раду Позив за доставу понуде
Сервис службених возила Позив за доставу понуде
Набавка и уградња парковских клупа Позив за доставу понуде
Одржавање и уређење мобилијара Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију јавне расвете у
улици Спортској од Пиварског до Висећег моста

Позив за доставу понуде

Извођење радова на заливању пукотина битуменом асфалтираних коловоза, улица и путева

Позив за доставу понуде
Набавка тонера Позив за доставу понуде
Набавка канцеларијског материјала Позив за доставу понуде
Осигурање зграде и опреме Позив за доставу понуде

Наставак санације Дома културе у Тешици

Позив за доставу понуде

Санација Дома културе у Горњем Сухотну

Позив за доставу понуде

Позив за доставу понуде

Осигурање од одговорности - путева

Позив за доставу понуде

Сервис службених возила

Позив за доставу понуде

Набавка горива

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за изградњу ул.Алексе Шантића,
Јошаничке, Дринске, Тимочке буне и Тимочке дивизије у Алексинцу и
улице до школе у Вукањи

Позив за доставу понуде

Услуга чишћења - одржавање хигијене зграде Општинске управе

Позив за доставу понуде

Услуга заштите имовине - услуге обезбеђења

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида у
Улици Озренској

Позив за доставу понуде

Израда пројекта парцелације са геодетским обележавањем на
терену и израда елабората за спровођење промена у катастар у прилазу
Ул.Винарске - фаза 2

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију Дома културе у
Ћићини

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за реконструкцију јавне расвете у
улици Спортској од Пиварског до Висећег моста

Позив за доставу понуде

Израда пројектне документације за санацију 3 моста на
општинском путу Суботинац - Мозгово

Позив за доставу понуде

Редовно одржавање јавне расвете на територији Општине Алексинац 

 Позив за доставу понуде