Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда плана препарцелације за фабрику за пречишћавање отпадних вода - ЈН 27/21 Позив за доставу понуде
Сервис службвених возила - ЈН 26/21 Позив за доставу понуде

Превоз радника на посао и са посла - ЈН 24/21

Позив за доставу понуде
Осигурање возила - ЈН 17/21 Позив за доставу понуде
 Одржавање софтвера - OpIS ЈН 23/21 Позив за доставу понуде

Санација Дома културе у Радевцу - 3 фаза ЈН7 

Позив за доставу понуде
Сервис возила ЈН 16/2021 Позив за доставу понуде
Осигурање имовине и опреме ЈН 22/2021

Позив за доставу понуде - измена

Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији пропуста у Копривници ЈН 10/2021 Позив за доставу понуде
Израда пројектно техничке документације хидрантске мреже и фекалне канализације у КО Алексинац ЈН 11/2021 Позив за доставу понуде
Набавка тонера за штампаче и телефакс машине ЈН 20/2021 Позив за доставу понуде
Канцеларијски материјал ЈН 19/2021 Позив за доставу понуде
Наставак санације дела зграде Дома културе у Радевцу III фаза ЈН 7/2021 Позив за доставу понуде

Набавка гориво 

Позив за доставу понуде

Реконструкција фекалне и изградња атмосферске канализације у улици Вука Караџића и Мајора Тепића ЈН 13/2021

Позив за доставу понуде

Уређење тротоара у улици Спортској
ЈН 9/2021

Позив за доставу понуде

Осигурање од одговорности путева
ЈН 12/2021

Позив за доставу понуде

Извођење радова на санацији путног објекта-моста на локалном путу Трњане-Јаковље у  Гредетину ЈН 8/2021

Измена 

Позив за доставу понуде

Извођење радова на уређењу сигнализације за паркирање ЈН 6/2021

Измена

Позив за доставу понуде

Редовно одржавање јавне расвете ЈН 5/2021

 Позив за доставу понуде

 Услуге заштите зграде - услуге обезбеђења
ЈН 4/2021

 Позив за доставу понуде

 Услуге чишћења зграде 
ЈН 3/2021

 Позив за доставу понуде