Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Фонд за развој пољопривреде

 

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE LOGO

Назив јавног позива / обавештења Датум објаве

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

08. април 2024

ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Алексинац у 2024. години

08. април 2024

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у оквиру мере Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима на територији општине Алексинац у 2024. години  

08. април 2024
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње  25. јул 2022
ЈАВНИ ПОЗИВ за подншење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Алексинац у 2022.години  
Ј А В Н И  П О З И В за подношење захтева  за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Алексинац у 2021. години 10 јун 2021
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 08 август 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка машина за обраду земљишта 08 август 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и ра 08 август 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производ 08 август 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка опреме за пчеларство 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка машина за обраду земљишта 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и ра 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску прои 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинс 08 јун 2016
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета 08 јун 2016
Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалит 01 октобар 2015
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију 01 октобар 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета  27. август 2015
Списак пријављених кандидата на Јавни позив о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава који су стекли право на подстицај 21. август 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње 15. јун 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка нових пчелињих друштава 11. јун 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 11. јун 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка опреме за пчеларство 11. јун 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

18. мај 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка сејалица 18. мај 2015
ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка машина за обраду земљишта 18. мај 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску произвидњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са миркопрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап, набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

18. мај 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству

18. мај 2015

Списак пријављених кандидата по Јавном позиву за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством број 320-113 од 14.10.2014. године који су стекли право на подстицај

19. новембар 2014.

 ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством

14. октобар 2014.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ БРОЈ 320-96 ОД 25.08.2014. ГОДИНЕ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

07. октобар 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средства за набавку садног материјала воћарских култура у 2014. години

06. октобар 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору

25 август 2014

Списак пријављених кандидата по Јавном позиву за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством број 320-62 од 21.05.2014. године који су стекли право на подстицај

08. јул 2014.

Списак пријављених кандидата по Јавном позиву за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације број 320-47 од 07.04.2014. године који су стекли право на подстицај

02. јун 2014.
Јавни позив за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчелаством 21. мај 2014.
Јавни позив за доделу средстава за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла говеда из програма вештачког осемењавања 05. мај 2014.
Јавни позив за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације 08. април 2014.
Конкурс за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава 06. март 2014.
Јавни позив за подстицајна средства за инвестирање у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме за производњу поврћа у заштићеном простору 01. октобар 2013.
Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала воћарских култура 01. октобар 2013.
Јавни позив за доделу средстава за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла говеда из програма вештачког осемењавања 22. јул 2013.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку опреме и механизације 10. мај 2013.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством 15. април 2013.