Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ –ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА – ДЕОНИЦА РУТЕВАЦ-МАЛИ ЦВЕТ

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, у складу са чланом54. Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18,31/19 ), организује

Јавни увид

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ –ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА – ДЕОНИЦА РУТЕВАЦ-МАЛИ ЦВЕТ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације обилазнице –државни пут другог реда - деоница Рутевац - Мали цвет, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 20. јуна до 19. јула 2019. године. План детаљне регулације ће бити изложен у холу зграде Општинске управе,а информације о нацрту плана се могу добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 14 часова.

Јавна презентација плана, одржаће се у згради Општинске управе, Књаза Милоша 169, 5. јула 2019. године, у 13 часова. У току јавног увида, сва физичка и правна лица могу поднети примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику и исте могу образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Алексинац.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за привреду, Одсеку за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине преко писарнице најкасније до 19. јула 2019. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се дана 22.јула 2019.године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту општине Алексинац.

1.1_КТП

1.2_KТП

2.1-постојећа намена површина

2.2-постојећа намена површина

3.1-регулационо-нивелациони план

3.2-регулационо-нивелациони план

3.3-регулационо-нивелациони план

3.4-регулационо-нивелациони план

3.5-регулационо-нивелациони план

4.1_ПЈН

4.2_ПЈН

4.3_ПЈН

4.4_ПЈН

4.5_ПЈН

5.1-планирана намена површина

5.2-планирана намена површина

6.1-план мреже и објеката комуналне инфраструктуре

6.2-план мреже и објеката комуналне инфраструктуре

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here