Штампа

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМАРНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉA СА ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ЈУЖНЕ МОРАВЕ