Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101-2016-др.закон и 47/2018), члана 69. став 1. тачка 15. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) и Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2018.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 24/17, 12/18, 15/18 и 22/18), Председник општине Алексинац упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Позивају се родитељи са територије општине Алексинац, чија су прворођена деца рођена од 01.01.2018. године да поднесу захтев за доделу дечијих ауто седишта за путничка возила.

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

  • Ауто седиште за децу група 0 (до 9 кг) и 1 (9-18кг);
  • Предвиђено за децу до 18 кг (0-4 год)
  • поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за седишта за децу( налази се залепљен на сваком седишту).

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу су следећа:

  • Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Алексинац;
  • Датум рођења прворођеног детета од 01.01.2018. године;
  • Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља или старатеља.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

  • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Алексинац (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
  • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија);
  • Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од родитеља или старатеља,

очитана возачка дозвола и очитана саобраћајна дозвола;

  • За незапослене потврда Националне службе за запошљавање, а за самохране родитеље Уверење Центра за социјални рад Алексинац.

Приликом предаје ауто седишта родитељи ће бити у обавези да присуствују предавању у вези са правилном употребом ауто седишта које ће организовати Агенција за безбедност саобраћаја.

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Алексинац, дефинисана Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2018.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 24/17, 12/18, 15/18 и 22/18) а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алексинац.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15. дана почев од 05.11.2018. године па до 19.11.2018. године. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Алексинац сваког радног дана  у времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет страници општине Алексинац. орг.

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Општинска управа општине Алексинац, ул. Књаза Милоша 169, 18.220.Алексинац, са назнаком „ За доделу ауто седишта за децу“ или на писарници општине Алексинац.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Алексинац и на огласној табли у згради општине Алексинац.

Комисија за спровођење јавног позива, образована посебним Решењем, сачиниће записник и предлог Одлуке о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса. Одлуку о додели ауто седишта доноси Општинско веће општине Алексинац.

Предност у добијању седишта имаће родитељи близанаца, самохрани и незапослени под условом да доставе : за незапослене потврду Националне службе за запошљавање, а за самохране Уверење Центра за социјални рад Алексинац. У случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто седишта, предност ће имати по првенству датума рођења детета, за децу која су рођена од 01.01.2018.године.

Ауто седишта ће бити подељена кандидатима који испуњавају услове након спроведеног поступка набавке, о чему ће бити накнадно обавештени.

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ


IIБрој:344-264

Датум:05.11.2018. године.

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Ненад Станковић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пријавни формулар

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here