Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Објављени јавни позиви за незапослена лица

zaposljavanjeНационална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Алексинац објавила је два јавна позива у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања дефинисаним Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину. У питању су субвенције за самозапошљавање и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са евиденције НСЗ-а који имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција се додељује у једнократном износу од 180.000 динара ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.6.2017.

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са територије општине Алексинац који редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса и који у претходна 3 месеца нису смањивали број радника. Субвенција се одобрава у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запољавање Алексинац. Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, жртве трговине људи и жртве породичног насиља итд. Висина субвенције износи 250.000 динара, а рок за подношење пријаве је 20.6.2017.

Детаљне информације о јавним позивима заинтересовани могу пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање путем линка http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_aleksinac.cid36485?page=0 , у локалној филијали НСЗ-а путем телефона 018/804-657 и 018/806-170 и лично, или у канцеларији број 20 Општинске управе.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here