Штампа

ЕU Exchange 6

306456291 8153283791373385 5750849915690565172 n
У сали СО Алексинац, данас је одржана прва радионица за утврђивање мера и активности по Програму „ЕU Exchange 6“ за израду Средњорочног плана општине Алексинац.
Присутнима се прво обратила заменица председника општине Маријана Радивојевић, иначе и координатор Координационог тела за израду Средњорочног плана Општине Алексинац и истакла да у изради и спровођењу средњорочног плана на организован начин учествују представници корисника буџетских средстава општине и остали корисници јавних средстава над чијим радом општина врши надзор.
Поред представника Програма „ЕU Exchange 6“ и Координационог тела су присуствовали и начелници одељења ОУ, директори јавних предузећа и установа са територије општине Алексинац.
Општина Алексинац је једна од 10 општина и градова који су учествовали на Конкурсу за доделу Пакета подршке за израду средњорочног плана локалне самоуправе. Укупна вредност Програма је 2 милиона ЕУР (из средстава ЕУ), програм траје 36 месеци.
Израда средњорочног плана ће омогућити локалној самоуправи да оствари:
• усаглашеност средњорочних планова са локалним документима јавних политика и документима развојног планирања;
• планирање спровођења мера и активности утврђених документима јавних политика и документима развојног планирања у складу са ограничењима средњорочног оквира расхода;
• обједињавање процеса средњорочног планирања и израде буџета;
• стварање претпоставки за интегрисано извештавање о спровођењу плана развоја ЛС, средњорочног плана и програмског буџета.
Главне партнерске институције на централном нивоу су Министарство финансија Републике Србије , Републички секретаријат за јавне политике (+ MDULS и уклапање са Програмом реформе система ЛС, МЕИ мониторинг итд.).