Штампа

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ

281381360 7840046332697134 3868694653499885645 n

Приликом обележавања хоризонталне сигнализације на кружном току, извођач радова није поступио у складу са пројектном документацијом. Надзорни орган општинске управе Алексинац је након уочених неправилности издао налог извођачу радова за исправку хоризонталне сигнализације и усклађивање са пројектом. Осим погрешно обележених ознака на коловозу, извођач радова није обележио поља за усмеравање саобраћаја која су планирана пројектом.