Штампа

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛА

259605359 7139326456102462 1146622174997454369 n
Дана 08.11.2021. године започети су радови на уређењу Водотока II реда и атмосферских канала на територији општине Алексинац.
Изведени су радови у насељеном месту Катун на Светостефанској реци у дужини од 850 метара. Радови су подразумевали отварање протицајних профила, сечење и уклањање растиња и обезбеђење леве и десне обале Светостефанске реке.
У самом Алексинцу изведени су радови на атмосферском каналу у дужини од 180 метара. Из самих канала очишћен је нанос и отворени су протицајни профили и извршено је бетонирање оштећеног дела канала у дужини од 11 метара.
Ових дана радови се настављају на Сувом потоку у Доњем Адровцу у дужини од 1100 метара и у Горњој Пешчаници на дренажном каналу у дужини од 600 метара.
Радове изводи фирма Ipex Gradnja из Смедеревске Паланке.