Штампа

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

259069144 7131845660183875 6032128814496282988 n
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.
Правилником су предвиђени циљеви спровођења енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију директних корисника (привредних субјеката); начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију крајњих корисника (власник објекта на коме се врши енергетска санација – грађанин/домаћинства); праћење реализације и извештавање.
Правилник обухвата и све остале информације о начину пријаве на јавни позив, критеријумима за рангирање, оцењивању и утврђивању листе изабраних корисника, као и остале потребне информације.
Цео правилник доступан је у Службеном листу општине Алексинац, број 31, објављеном 19.11.2021. године, на сајту општине Алексинац, детаљније информације на линку: http://www.aleksinac.org/.../registar.../category/2021/3