Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Сузана Дикић

Начелник Службе за скупштинске послове

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/809-011
  • 018/804-711

Остале информације

Служба за скупштинске послове обавља следеће послове:

Обавља стручне и административно техничке послове који се односе на функционисање Скупштине општине њених сталних комисија, председника Општине, Општинског већа и месних заједница. Пружа стручну помоћ одборницима у вршењу њихових функција, обавља послове нормативне делатности, припрема нацрте одлука и других прописа из надлежности Општине, послове објављивања одлука и других аката које доноси Скупштина, председник, Општинско веће, чији се акти објављују у "Службеном листу општине Алексинац", послови правнотехничке обраде аката донетих на седници Скупштине општине и Општинског већа, води регистар општинских прописа, послове пружања правне помоћи одељењима Општинске управе када као обрађивачи припремају нацрте аката из надлежности Скупштине, председника општине и Општинског већа.

Прибавља одговоре на одборничка питања и врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.