Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Конкурс за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац

расписује

 

Конкурс за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава

 

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у јединици локалне самоуправе Алексинац за 2014. годину општинa Алексинац-Фонд за развој пољопривреде расписује конкурс за избор извршиоца послова субвенционисаног вештачког осемењавања.

Право учешћа на Конкурсу имају ветеринарске станице и амбуланте које обављају ветеринарску делатност на територији општине Алексинац.

Задатак извршилаца посла је да изврше вештачко осемењавање крава, власницима крава на територији општине Алексинац, који имају регистрована комерцијална породична пољопривредна газдинства, за које ће буџетски Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац преузети обавезу да субвенционише вештачко осемењавање, и то у износу од 500,00 динара за прво осемењавање. План вештачког осемењавања и реонизацију семена бикова за 2013. и 2014. годину извршила је Пољопривредна стручна служба Ниш у сарадњи са центрима за вештачко осемењавање „Крњача“, „Темерин“, „Велика Плана“ и предузећем „Greenlab d.o.o.

 

Документација потребна за пријаву на конкурс је:

  • Извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре
  • Списак и стручна спрема лица која ће вршити вештачко осемењавање
  • Фотокопије радних књижица запослених који ће вршити вештачко осемењавање

У пријави заинтересоване ветеринарске станице и амбуланте су дужне да наведу следеће податке: пуно пословно име, адресу, матични број, порески идентификациони број, шифру регистроване делатности, број рачуна и банке, лице за контакт, електронску адресу лица за контакт, телефон, лице одговорно за потписивање уговора.

 

Конкурс је отворен од 5.03.2013. године до 14.03.2013. године.

Заинтересоване ветеринарске станице и амбуланте могу да доставе своје пријаве преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова а насловљено на одсек за пољопривреду и водопривреду општине Алексинац, Књаза Милоша 169.

Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће бити разматране.

Након достављања пријва са траженом документацијом и извршене контроле испуњености услова председник општине Алексинац и ветеринарске станице и амбуланте закључују уговор којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.

Број: 320-26

У Алексинцу,

05.03.2014.године

 

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић