Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Контролна листа - управљање гробљима и сахрањивање

понедељак, 02 март 2020
  • Величина датотеке: 21.02 KB
  • Преузето: 266

Контролне листе

  Контролна листа - управљање гробљима и сахрањивање
  Контролна листа - погребне делатности 
  Контролна листа - јавна расвета
  Контролна листа - баште угоститељских објеката
  Контролна листа - мањи монтажни објекти
  Контролна листа - одлука о кућном реду
  Контролна листа - држање домаћих животиња
  Контролна листа - држање домаћих животиња 2
  Контролна листа - управљање пијацама
  Контролна листа - зоохигијена
  Контролна листа о радном времену у угоститељству
  Контролна листа о градској канализацији
  Контролна листа о градском водоводу - снабдевање водом за пиће
  Обављање остале трговине на мало ван продајног објекта
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности које пружају физичка лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности које пружају привредна друштва, предузетници и друга правна лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству које пружају физичка лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима сеоског туристичког домаћинства које пружају привредна друштва, предузетници и друга правна лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај
  Контролна листа - Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката који пружају услуге смештаја
  Контролна листа - Контрола угоститељских објеката за смештај који се категоришу (хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп)
  Контролна листа: Коришћење извора нејонизујућих зрачења
  Контролна листа: Студија о процени утицаја
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица
  Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
  Контролна листа: Заштита од буке у животној средини
  Контролна листа: Достава података
  Контролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом
  Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом