Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Чланци

Штампа

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Алексинац у периоду од 2022-2026.год.

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Алексинац у периоду од 2022-2026.год.

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА подразумева :

1) унапређење термичког омотача путем појединачних мера:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената

термичког омотача,

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према

негрејаном простору;

2) унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела

система ефикаснијим системом следећим појединачним мерама:

(1) заменом постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или

комбиновани грејач),

(2) уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

(3) уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи,

(4) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и

осталом неопходном арматуром,

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

(6) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за климатизацију,

(7) заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са

рекуперацијом топлоте;

3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне

топле воде.

За меру енергетске ефикасности замена постојећег котла ефикаснијим котлом у складу

са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1), Јавног позива, искључиво се прихвата уградња

новог извора топлоте који као гориво користи:

1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета);

2) природан гас;

3) течни нафтни гас.

Грађевински радови појединачних пројеката енергетске санације којима се не утиче на

унапређење енергетске ефикасности, односно, који нису део термичког омотача стамбених

зграда, породичних кућа и станова, нити обухватају монтажно/демонтажне радове на омотачу

и нису део радова на унапређењу термотехничких система, не могу се финансирати

средствима Програма

Јединица локалне самоуправе (ЈЛС) - општина Алексинац је у обавези да изради и усвоји Програм ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ за период од 2022.-2026.год.

Програм ће дефинисати услове, начин, динамику, финансијске потребе и др. за потребе ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Алексинац.

У току 2021.год. уз израду Програма ЕС за период од 2022.-2026.год. израдиће се и годишњи План реализације за 2022.годину Програмом ЕС утврђеног за ту годину.

Програм ЕС за период од 2022.-2026.год. усваја Скупштина општине , а након тога први годишњи План реализације треба предвидети у оквиру Одлуке о БУЏЕТ-у за 2022.год.. Следећи годишњи Планови реализације би ће израђивани за сваку годину Програмског периода и сагледавани у оквиру Одлуке о БУЏЕТ-у за конкретну годину.

Како би Програм ЕС за период од 2022.-2026.год. био урађен у складу са стварним потребама становника општине Алексинац треба прикупити квалитетне податке о потребама за ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Алексинац.

Прикупљање података вршимо путем јавне АНКЕТЕ, методом електронског анкетирања. Анкета траје од 20.7 2021.год. до 20.8.2021.год.

АНКЕТА - линк за приступ анкетном упитнику

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Евентуална питања при попуњавању Анкетног упита  могу се поставити на 

email : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одговор на питање постављено у периоду од 08-13h се може очекивати, само раним даном, истог дана до 15h или сутрадан до 15h, у зависности од броја истовремено постављених питања заинтересованих лица.

Питања се могу постављати до 08h 18.8.2021.год.

На сајту општине Алексинац бити ће објављена већ постављена питања и на њих дати одговори.

Посебно наглашавамо да :

- Сви заинтересовани за добијање финансијске помоћи, за потребе ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ свог објекта, могу конкурисати на сваком конкурсу , у периоду од 2022.-2026.год. , који , једном годишње, буде расписала ЈЛС Алексинац.

- АНКЕТНИ УПИТ се попуњава са подацима за само један објекат . Значи власник више објеката треба , за сваки објекат посебно, да попуни посебан АНКЕТНИ упит.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – 1.допунско обавештење

Овим путем обавештавамо све суграђане који крећу у попуњавање Анкете , као и оне који су већ попунили Анкету , да морају пажљиво прочитати питање и сва упутства , почевши од оног пре питања 1. . Не пажљиво прочитано упутство/питање доводи до грешке/а због којих се њихова Анкета неће моћи користити као исправно попуњена. Не исправно попуњена Анкета ће се третирати исто као да није ни попуњавана.

Најчешће је грешено на следећи начин :

- није уписан одговор на свако питање ( Ако се питање не односи на објекат за који се попуњава Анкета , у почетном упутству је наглашено, као одговор уписује се 0 ( нула) . Ни случајно се не оставља празно место за одговор или питање без означеног одговора!)

- није означено насеље у коме се налази објекат за који се попуњава Анкета ( то је у Анкети питање 2.)

- није уписан и датум попуњавања Анкете ( то је у Анкети у питању 1.)

- у одговору на питање 5. уписати само један одговор , јер нема оправдања уписивати да објекат има и грађевинску и употребну дозволу , ако се после упише да је легализован. Сваки од понуђених одговора је комплетна информација за постављено питање. Нпр. Објекат који има   и грађевинску и употребну дозволу није требало легализовати , као ни озаконити !

- у одговору на 14. питање обавезно , поред наведеног чврстог горива , навести и електричну енергију ( наравно само ако није реч о објекту који није прикључен уопште на електро мрежу!)

- у питању 15. , тражи се податак о месечној потрошњи

-у питању 27. , тражи се број оних који станују у том објекту ( станара) , не број подстанара

- на питање бр. 31. , за стамбене објекте , који немају свој пословни део , одговор је 0 ( нула)

- на питања почев од бр. 37. закључно са 46. одговор је 0 ( нула), ако је одговор на питање бр.36. био да на објекту нема термоизолације

- на сва питања је важно тачно одговорити , без обзира да ли је податак по мишљењу онога ко попуњава Анкету битан или није за његову намеру на том његовом објекту. Наиме, они који би само да аплицирају за прозоре нису давали податке о вратима или сл. Да би се Анкета сматрала исправно попуњеном морају се дати сви подаци о свом објекту , значи одговорити на сва питања!

- ако се за одређени објекат , лицу које попуњава Анкету , чини да су питања за његов објекат дуплирана , ипак мора одговорити и на та питања која му изгледају да су поновљена !

- питање бр. 73 тражи податак о укупним планираним средствима за период од 2022-2026год.,

- у питању бр.74. се тражи податак о планираним средствима издвојено по свакој години у периоду од 2022-2026год. Навести годину , жељени рад и износ, у РСД или ЕУРО , означити у којој валути је уписан износ.

Захваљујемо се свим суграђанима,

који су издвојили своје време

да комплетно и правилно попуне и пошаљу Анкету!