Штампа

Нове обуке у оквиру пројекта пописа имовине

OBUKE ZA GIS 2015Друга фаза обука за управљање имовином и управљање Географским информационим системом (ГИС) за раднике Општинске управе општина Алексинац и Ражањ, ЈП-а Дирекција за урбанизам и изградњу и Службе за катастар непокретности одржана је ове недеље у Алексинцу. Ове обуке део су реализације пројекта „Попис и регистрација јавне имовине у Алексинцу и Ражњу“, који са 148.000 еура финансира Европска унија кроз програм EXCHANGE 4, и који за основни циљ има пренос власништва над јавном имовином са републичког на локални ниво, као и успостављање институционалног механизма за ефикасно управљање том имовином.

Обуку из области праћења и управљања финансијама јединице локалне самоуправе у пословима са имовином одржао је Милош Васић, стручни сарадник набеоградском Институту за истраживања и пројектовања у привреди, а полазници су били у прилици да се упознају са знањима из области новчаних токова, опортунитетних трошкова, управљања обртним средствима и праћења и анализе вредности имовине на основу којих се доносе квалитетне одлуке.

У оквиру додатних обука за рад у AutoCAD Map 3D и Industryмоделима коју је одржао Александар Анђелковић, стручни сарадник у фирмиTopoGIS из Београда, заступникa америчке компаније AUTODESK, настављена је едукација радника који ће бити ангажовани на ажурирању и одржавању ГИС-а, чије је увођење у рад Општинске управе део реализације поменутог пројекта.

Иначе, Географски информациони систем (ГИС) представља дигитализовану базу података у коју се у облику мапа смештају, и помоћу које се претражују и анализирају просторни подаци о општинској инфраструктури, природним ресурсима и катастарским парцелама. На тај начин, формираће се оперативни и сврсисходни систем, који би путем интернета омогућио једноставно приступање подацима из усвојених урбанистичких и других планова. Циљ ових активности јесте повећање ефикасности и смањење трошкова у администрацији, бржи и бољи процес одлучивања, даљи економски развој и повећање прихода општина Алексинац и Ражањ.