Штампа

Одржана седница Општинског већа

VECE-2015-58На 58. седници Општинског већа општине Алексинац на дневном реду нашло се чак 40 тачака. Између осталог, на седници су усвојене одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, усвајању локалног акционог плана запошљавања, измене одлука о комуналном уређењу и поверавању обављања комуналне делатности, као и предлог расподеле средстава за удружења грађана.

Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру, као и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора. За утврђивање доприноса, на територији општине Алексинац одређује се укупно 8 зона, у зависности од опремљености комуналном инфраструктуром и јавним објектима, као и саобраћајне повезаности са централним деловима Општине. За изградњу објеката од значаја за привредни развој Општине предвиђена је могућност умањења доприноса и до 80%, уз добијање претходне сагласности Општинског већа и Владе Србије.

Циљ Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину је смањење стопе незапослености кроз меру подршке самозапошљавању, која подразумева пружање стручне помоћи, обуку за назапослена лица и субвенције за покретање сопственог бизниса у појединачном износу од 160.000 динара. За реализацију планиране мере потребно је 8 милиона динара, од чега општина Алексинац из буџета обезбеђује три милиона, док ће за осталих пет милиона конкурисати код надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Одлукама усвојеним на седници, ЈКП-у „Комуналне услуге“ Алексинац додате су две нове надлежности: 1) управљање комуналним отпадом - које подразумева чишћење неуређених депонија у насељеним местима у којима се комунални отпад организовано прикупља; и 2) одржавање зоне непосредне санитарне заштите водоакумулације Бован. Поред тога, у систем организованог прикупљања и одвожења смећа укључена су и насеља Брадарац и Мозгово.

Последњи део седнице био је резервисан за разматрање извештаја о реализацији и правдању средстава за финансирање програма/пројеката удружења грађана за 2014. годину, као и разматрање предлога расподеле истих за 2015. годину. Како је речено, Комисија за расподелу средстава нашла је да су удружења грађана у највећој мери оправдала додељен новац, као и да је висина опредељених средстава за 2015. на истом нивоу као прошле године. С обзиром да за средства у области програма националних мањина нико није конкурисао, јавни позив за финансирање предлога пројеката у овој области остаје отворен до даљњег.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКА ДРУШТВА ЗА 2014.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, МНРЛ, САВЕЗИ ГЛУВИХ, СЛЕПИХ, ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2014.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2014.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2014.ГОДИНУ

 

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ - ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ - КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕКОЛОГИЈЕ, ЛОВАЧКИХ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2015.ГОДИНУ

РАСПОДЕЛA СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У СОЦИО – ХУМАНИТАРНИМ ОБЛАСТИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, МНРЛ, САВЕЗИ ГЛУВИХ, СЛЕПИХ, ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛЕ ЗА 2015.ГОДИНУ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА 2015.ГОДИНУ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2015.ГОДИНУ - ОСТАЛА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015.ГОДИНЕ