Штампа

Формирано координационо тело за спровођење пројеката из области социјале

KOORDINACIONO-TELO-2014У циљу праћења развоја социјалних услуга и активности на пројектима који се реализују на простору општине Алексинац у оквиру програма деинституционализације особа са менталним и интелектуалним тешкоћама, локална самоуправа формирала је посебно Координационо тело. Први званични састанак, на којем су учествовали представници пројектних тимова и општине Алексинац, одржан је 10. новембра у просторијама Општинске управе.

Том приликом представљени су циљеви, текуће активности и очекивани резултати пројеката који се реализују на подручју Општине. Један од закључака са састанка Координационог тела је да ће општина Алексинац поред финансијских, од сва три пројекта имати и додатне бенефите тиме што ће постати препознатљива у ширем окружењу као пример добре праксе за успешну деинституционализацију. Истакнуто је и да је у циљу успешног извршавања пројектних задатака веома важно радити на даљој координацији ових пројеката и размени искустава и мишљења.

Ради се о три пројекта које реализују институције социјалне заштите са територије општине Алексинац, од укупно 19 финансираних од стране Делегације Европске уније на конкурсу „Подршка деинституционализацији  и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним тешкоћама“. Финансијска вредност сва три пројекта је око 470 хиљада евра, од чега Европска унија донира 85% тог износа. Заједнички именитељ свих пројеката је процес деинституционализације, измештање корисника из установа и развој ванинституционалних услуга социјалне заштите.

У наставку можете прочитати детаљније о сваком од ових пројеката.

Општина Алексинац носилац је пројекта под називом „Наш град је наш дом“ који реализује у партнерству са Центром за социјални рад Алексинац и хуманитарном организацијом „Дечје срце“ из Београда. Према речима чланова пројектног тима, Горана Ројевића и Братиславе Стојковић, овим пројектом пилотира се модел социјалне инклузије за особе са менталним и интелектуалним тешкоћама са циљем да се кроз бољи, систематичнији и организованији приступ створе бољи услови живота уз коришћење постојећих ресурса у заједници. Овим пројектом трансформише се цела локална заједница утицањем на јавност, родитеље и особе са интелектуалним и менталним тешкоћама, на стручњаке и запослене у јавним сервисима. Како наводи Братислава Стојковић, током пројекта 15 особа садашњих корисника институција за смештај одраслих ће бити деинституционализовано, а 72 особе припремљене за овај процес.

 Дом за смештај одраслих лица у Кулини носилац је пројекта „Пут од институције до самосталног живота“, а већ поменута хуманитарна организација „Дечје срце“ јесте партнер на пројекту. Горан Петковић, директор Дома у Кулини, истиче да је циљ овог пројекта „деинституционализација и социјална инклузија корисника Дома у Кулини у интегрисану мрежу социјалних услуга у заједници“. У оквиру пројекта, до сада је реализовано више едукативних активности (семинара и тренинга) у циљу јачања капацитета запослених, волонтера, представника институција и пружалаца услуга. Такође, завршено је реновирање и опремање седам станова у којима ће се вршити припрема 30 корисника за излазак из Дома у Кулини. Један од очекиваних резултата пројекта је измештање 10 корисника у хранитељске породице.

Пројекат „Отворена капија за нови почетак“ (http://otvorenakapija.gcjelenac.com/)  реализује Геронтолошки центар Јеленац, као носилац, у сарадњи са општином Алексинац и НВО „Друштво за развој креативности“, као партнерима на пројекту. Циљ овог пројекта је успостављање две нове услуге: 1) становање уз подршку, и 2) дневни боравак и подршка породицама. Крајњи очекивани резултат је деинституционализација укупно осам корисника радне јединице у Тешици и успешна припрема 12 корисника за процес измештања. Такође, преко активности у дневном боравку превентира се потреба за смештајем нових корисника, а кампањом се утиче на ширу јавност у правцу смањења предрасуда и бољег разумевања положаја особа са интелектуалним и менталним тешкоћама. До сада је у оквиру реализације пројекта постављен монтажни објекат укупне површине 70 метара квадратних у Тешици, и уређен је стан на Алексиначком Руднику, а који ће бити коришћени за обављање услуге „становање уз подршку“. Током његове реализације биће запошљено укупно 10 особа.