Штампа

Укинута ванредна ситуација

MORAVA VISOK VODOSTAJНа седници Штаба за ванредне ситуације донета је Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Алексинац, која је на снази од 21. априла. Ванредна ситуација била је проглашена на подручју насеља Горњи Љубеш, Доњи Љубеш, Срезовац и Витковац, која су поплавама била највише погођена, а с обзиром да је ниво Јужне Мораве код Алексинца јутрос износио 70 см (на самом врху поплавног таласа овај ниво износио је 407 см), сматра се да нема опасности од нових поплава.

На седници је усвојен Извештај о процени штете од поплава на територији општине Алексинац у периоду априла 2014. године, који ће бити упућен Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Републике Србије. Према подацима општинске Комисије за процену штете од поплава, поплавним таласом река Јужне Мораве, Моравице и Турије захваћено је пољопривредно земљиште у укупној површини од око 1 250 ха. У овом извештају стоји да укупна процењена штета од поплава на територији Општине износи око 49 милиона динара, од чега је највећа штета настала уништењем засађених пољопривредних култура (40,5 милиона динара). Поред тога, штете има и у виду оштећених скела, путне инфраструктуре, објеката једног приватног домаћинства, појаве два клизишта, запрљаних бунара и десеткованог ловног фонда зечева, јаребица и фазана.

У наставку седнице донети су следећи закључци:

  • да се ангажује Институт за јавно здравље у Нишу да изврши анализу воде бунара у 15 домаћинстава у Доњем Љубешу и Витковцу који имају замућење, и да предложи мере којима би се приступило њиховој дезинфекцији, а у складу са резултатима анализе воде;
  • да ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац изврши затварање улива Св. Стеванске реке у сеоски јаз у Добрујевцу, а у циљу спречавања штете на пољопривредним парцелама у КО Катун;
  • да ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац предузме мере на санирању и обезбеђењу мостова на реци Турији и Копривничкој реци у МЗ Копривница; и
  • да Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Алексинац изврши дезинфекцију куће власника Михајловић Зорана, која је била захваћена поплавом.