Штампа

Алексинац добија средства за попис јавне имовине

EXCHANGE-4-UGOVOR

Канцеларија за локални економски развој општине Алексинац обезбедила је пројектом „Попис и регистрација јавне имовине Алексинца и Ражња“, донацију од странеЕвропске уније у оквиру EUEXCHANGE 4 програма у износу од 148 000 евра. Укупна вредност пројекта је приближно 174 000 евра, при чему је значајно учешће општина Алексинац и Ражањ. Општина Алексинац је координатор пројекта који је од изузетног значаја за управљање имовином у њеном власништву. Програм EU Exchange 4 финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО).

Председник општине Алексинац уговор са Делегацијом Европске уније потписаће у понедељак, 24. марта 2014. године, а за имплементацију пројекта задуженаје Општинска управа општине Алексинац. Пројекат ће трајати 12 месеци од дана потписивања уговора.

Пројектом ће бити обухваћен попис својине на 1074 парцела, одукупно нешто мање од 10 000  парцела у ове две општине. У приоритете спадају објекти од јавног значаја, пољопривредно и грађевинско земљиште, комунална инфраструктура итд.

Такође, овим пројектом предвиђено је и увођење ГИС-а - Географског информационог система, који се користи у сврху управљања ресурсима и имовином, планирања развоја, просторног планирања, картографије и планирања инфраструктуре. ГИС се често користи и за потребе маркетиншког истраживања, у геологији, грађевинарству, али и у свим областима које користе податке везане за карте. На тај начин, формираће се оперативни и сврсисходни систем, који би омогућио једноставно приступање подацима из усвојених урбанистичких и других планова.

Доношењем Закона о јавној својини, у септембру 2011. године, стекли су се услови да локалне самоуправе добију власништво над имовином и успоставе управљање над њом у најбољем интересу целе локалне заједнице. Почетна искуства у примени овог закона су разнолика, али опште је мишљење да тај процес успорава низ тешкоћа које су последица недовољне усклађености унутар правног оквира, неприлагођене организације и мањка стручних капацитета. Посебан проблем представља попис имовине и успостављање базе података, што је услов за све даље активности у циљу ефикасног и делотворног управљања имовином.

Добијање власништва над имовином општинама омогућава одржавање и стварање нове вредности кроз оптимално повећање прихода, контролу расхода, управљање ризицима, поштовање закона, подзаконских прописа и аката надлежних органа јединица локалних самоуправа, као и кроз физичко одржавање имовине. Примери земаља у региону показују да стратешко управљање имовином утиче на повећање прихода буџета локалне самоуправе од 8% па чак до 25%.

Савремени приступи у управљању имовином локалне самоуправе треба да омогуће остварење одређених, унапред постављених циљева, као што су:

  • већи приходи буџета;
  • мањи расходи буџета;
  • могућност умањења стопа локалних пореза и накнада, што може да буде подстицај локалном економском развоју;
  • већа одговорност и транспарентност локалне самоуправе у управљању имовином;
  • унапређење услова за инвестирање и пословање – нижи трошкови инвестирања и
  • пословања;
  • бољи економски услови за приватне предузетнике који користе имовину локалне
  • самоуправе;
  • бржи локални економски развој и повећана конкуренција.