Штампа

Расписан Јавни позив за доделу јавних признања

ALEKSINAC GRBКомисија за доделу јавних признања расписала је јуче Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања општине Алексинац.

Према Одлуци о додели јавних признања општине Алексинац, јавна признања у виду плакете, награде Општине, похвала и звања почасног грађанина додељују се појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима и другим организацијама за нарочите заслуге за Општину Алексинац, остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке и културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, заштите животне средине и другим областима.

Рок за доставу предлога је 15 дана од дана објављивања овог позива, међутим, како нас у међувремену хватају празници, последњи дан за предају предлога је 15. мај 2013.

Предлози се могу доставити на писарници Општинске управе општине Алексинац са назнаком за Комисију за доделу јавних признања - Служба за скупштинске послове Скупштине општине Алексинац, у ул. Књаза Милоша 169.

Јавна признања биће додељена на свечаној седници СО Алексинац, 5.јуна 2013. године, поводом Дана општине Алексинац.