Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

2021                                                                                 

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и мере енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Алексинац("Службени лист општине Алексинац", број 23/21)

Програм суфинансирања енергетске санације породичних кућа (соларни панели) који споводи општина Алексинац  у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21)

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа (соларни панели) на територији општине Алексинац у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21) - ВАН СНАГЕ

 
 
 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинацза учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац

 

Прилог 1 - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Прилог 2 - ИЗЈАВА

 

Прилог 3 - КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПТСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

2022                                                                                

10.01.2022. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЊ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

23.05.2022. ПРАВИЛНИК 1- ЈП1/22О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА,КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

06.02.2023.  ПРАВИЛНИК 2- ЈП1/22 О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

06.02.2023.  ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  1- ЈП1/22 О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

06.02.2023.  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА2- ЈП1/22 О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22


    Соларни панели из 2021. - део за грађане                                                                                

09.06.2022  - ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНИХ ПОЗИВА

09.06.2022  ЈАВНИ ПОЗИВ

09.06.2022 ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

09.06.2022 ПРИЛОГ 2 - ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

09.06.2022 ПРИЛОГ 3 - КРИТЕРИЈУМИ

09.06.2022 ПРИЛОГ 4 - ОПШТИ УСЛОВИ БРОШУРА

09.06.2022 ПРИЛОГ 5 - БРОШУРА ЗА ДОМАЋИНСТВА

09.06.2022 ПРИЛОГ 6 - КОПИЈА РАЧУНА СА ОБЕЛЕЖЕНОМ ОДОБРЕНОМ СНАГОМ

09.06.2022 ПРИЛОГ 7 - МОДЕЛ УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ  СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 1

09.06.2022 ПРИЛОГ 8 - ИЗЈАВА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ВАЖНОСТИ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

09.06.2022 ПРИЛОГ 9 - САГЛАСНОСТ

05.07.2022. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

05.07.2022. РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ

15.07.2022. РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

15.07.2022. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРИГОВОРА

15.07.2022. РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА

25.07.2022. ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СПОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

02.08.2022. КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

02.08.2022. ОДЛУКА О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

22.06.2023. Завршни наративни и финансијски извештај о реализацији програма енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела који спроводе јединице локалне самоуправе ЈП 3/21

Енергетска санација објеката у 2022. - део за привредне субјекте                                                        

10.06.2022. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

10.06.2022.  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 1-ЈП1/22 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - СВИ ПРИЛОЗИ СУ САСТАВНИ ДЕО ЈАВНОГ ПОЗИВА

24.06.2022. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА - ПРОДУЖЕНИ

24.06.2022.  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 1-ЈП1/22 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - ПРОДУЖЕНИ

06.07.2022. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18.07.2022. ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18.07.2022. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Енергетска санација објеката у 2022. - део за грађане                                                                            

05.08.2022. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

05.08.2022. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2022. годину

05.08.2022. ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

05.08.2022. ПРИЛОГ 2 - ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

05.08.2022.  ПРИЛОГ 3 - ИЗЈАВА

05.08.2022. ПРИЛОГ 4 - КРИТЕРИЈУМИ

25.08.2022. ОДЛУКА О ПРОДУЖЕТКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

25.08.2022. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2022. године

25.08.2022. ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

25.08.2022. ПРИЛОГ 2 - ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

25.08.2022.  ПРИЛОГ 3 - ИЗЈАВА

25.08.2022. ПРИЛОГ 4 - КРИТЕРИЈУМИ

05.09.2022. ОДЛУКА О ПРОДУЖЕТКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

05.09.2022. ПРОДУЖЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2022. године

05.09.2022.. ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

05.09.2022. ПРИЛОГ 2 - ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

05.09.2022.. ПРИЛОГ 3 - ИЗЈАВА

05.09.2022. ПРИЛОГ 4 - КРИТЕРИЈУМИ

22.09.2022. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

11.10.2022.  ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

20.10.2022.  КОНАЧНA ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

21.10.2022. ОДЛУКА О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

      Соларни панели 2023. - део за привредне субјекте

13.02.2023. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

13.02.2023. ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља у домаћинствима на територији општине Алексинац

08.03.2023. ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

16.03.2023. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ТЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

        Соларни панели 2023. - део за грађане

06.04.2023. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

06.04.2023.  ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије у домаћинствима на територији општине Алексинац за 2022. годину

06.04.2023. ПРИЛОГ 1

06.04.2023. ПРИЛОГ 2

06.04.2023. ПРИЛОГ 3

06.04.2023. ПРИЛОГ 4

06.04.2023. ПРИЛОГ 5

06.04.2023. ПРИЛОГ 6

06.04.2023. ПРИЛОГ 7

06.04.2023. ПРИЛОГ 8

06.04.2023. ПРИЛОГ 9

11.05.2023. ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА МЕРУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

23.05.2023. РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА МЕРУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

29.05.2023. КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА МЕРУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

30.05.2023. ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ДОМАЋИНСТВА) ЗА МЕРУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ