Штампа

Спорт 2020

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2020. КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2019/20. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

МОДЕЛ ИЗЈАВЕ

ИЗЈАВА 2

МОДЕЛ ПРОПРАТНОГ ПИСМА

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 4

ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ